در انتخاب شماره اختصاصی ارسال پیامک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟