برچسب: سئوی کلاه خاکستری

gray-hat-seo

21

تیر1395
قید سئوی کلاه سفید را بزنید، با این روش از سئو، تقریبا ممکن نیست که بتوانید در کلمات کلیدی رقابتی رتبه مناسبی بگیرید. به روش کلاه سیاه هم که بخواهید عمل کنید، احتمال جریمه شدن توسط گوگل فراوان است و این جریمه حتی ممکن است که منجر به حذف از نتایج ... ادامه مطلب