برچسب: کاربرد پیامک در صنایع غذایی

04

بهمن1394
1- از کارکنان بخواهید ایده ها و انتقادات خود را از طریق پیام کوتاه با شما در میان بگذارند.(صندوق انتقادات و پيشنهادات) 2-موفقیت های کاری مجموعه را با ارسال پیامی به کارکنان تبریک بگویید تا آنها احساس مالکیت داشته و خود را در موفقیت ها شریک بدانند. 3-اعلام محصول جدید به عموم ... ادامه مطلب