برچسب: کاربرد پیامک در مدارس علمیه

04

بهمن1394
1-اعلام زمان انتخاب واحد به تفکیک رشته های دانشگاهی 2-اعلام نمرات هر دانشجو بصورت اختصاصي 3-نظر سنجی در خصوص امکانات دانشگاه (در خصوص سالن تربیت بدنی، سلف دانشگاه، فضای سبز دانشگاه، کارگاه های فنی،‌ ازمایشگاه ها و ... ) 4-گرفتن انتقادات و پیشنهادات و نقطه نظرات در مورد بخشهاي مختلف مجموعه 5-اعلام مانده حساب ... ادامه مطلب