برچسب: کاربرد پیامک در مساجد

04

بهمن1394
1- اگاهی به مخاطبین در خصوص مراسم و فعاليتهاي مسجد يا هيئت. 2- اعلام برنامه های مساجد در ماه های خاص(محرم-اعیاد و...) 3- ارسال پیامک به صورت زمانبندی برای شرکت در جلسات از قبل تعیین شده 4- اطلاع از جلسات همیشگی مثلا تاریخ ،زمان،مکان دعای ندبه هر هفته از طریق پیامک . 5- اعلام ... ادامه مطلب