برچسب: کاربرد پیامک در کمیته امداد

04

بهمن1394
1-جذب حامی 2-معرفی طرح های کمیته مانند :‌ طرح اکرام -طرح ازادی محکومین -حمایت مالی و معنوی و دعوت از مردم براي شركت در آنها 3-اعلام شماره حساب جهت واریز نقدی * شماره حساب ********01000 صادرات جهت کمکهای نقدی شما هموطن عزیز * 4-اعلام شماره حساب طرح های مختلف » * کلید واژه اکرام -------- ... ادامه مطلب