تعرفه خطوط

تعیین شماره اختصاصی SMS
تعرفه واگذاری خطوط اختصاصی ویژه ارسال پیام کوتاه به شرح ذیل می باشد :

الف) تعرفه خطوط با پیش شماره 3000 :
1) شماره هاي 14 رقمي :‌ 25 هزار تومان ( بطور مثال 3000765000****)
2) شماره هاي 14 رقمي ویژه:‌ 50 هزار تومان به بالا ( بطور مثال 30007650006000)
3) شماره هاي 10 رقمي :از 120 هزار تومان می باشد. ( بطورمثال 3000765444)
4) شماره هاي 9 رقمي: از 150 هزار تومان به بالا ( بطور مثال : 300071801 ، 300071841 ، 300071871 )

ب) تعرفه خطوط با پیش شماره 2000 :
قیمت خطوط با پیش شماره 2000 پس از استعلام از اپراتور اعلام می گردد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 09121530643 تماس بگیرید.

ج) تعرفه خطوط با پیش شماره 5000 :
قیمت خطوط با پیش شماره 5000 پس از استعلام از اپراتور اعلام می گردد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 09121530643 تماس بگیرید.