تعرفه های پیامک

– دریافت پیام کوتاه تا حد ارسال رایگان و بیشتر از آن به ازای هر پیام دریافتی 20 ریال می باشد.
نکته 1: هیچ محدودیتی در تعداد sms خریداری شده وجود ندارد.
نکته 2: برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط خرید با واحد فروش و بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید.
نکته 3:مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود
نکته 4:همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.
نکته 5:در صورتیکه قبل از پایان اعتبار ریالی، مشتری اقدام به شارژ جدید در درجه متفاوت با درجه قبلی نماید، کل مبلغ واریزی جدیدو مانده حساب قبل، از همان لحظه با نرخ اس ام اس درجه جدید محاسبه خواهد شد .
بعنوان مثال : زمانیکه مشتری در درجه خرید 3 اقدام به شارژ نموده باشد و هنوز مبلغی از اعتبارقبلی باقی مانده باشد و اقدام به شارژ در درجه 2 نماید از همان لحظه کل مبلغ واریزی جدید و مانده قبل با هزینه های درجه 2 محاسبه می شود.
تلفن دفتر :‌ 37747480-025 (3 خط)