لوگو

لوگو به‌یاد ماندنی‌ترین عضو بصری یک کمپانیسسمباس ، شرکت و یا برند است ، هرچقدر لوگو یک برند از لحاظ زیبا شناسی تأثیر گذارتر باشد ، آن برند در جامعه سریع‌تر به محبوبیت دست پیدا می‌کند.

طراحی لوگو اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش از پروژه برندینگ برای یک مجموعه و یا نام تجاری و یا هرگونه کسب و کار دیگر است.شما چه فروشگاه پوشاک داشته باشید و یا یک فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی و یا یک دفتر خدمات کامپیوتری در هر حال و در صورت داشتن هرنوع شغلی نیاز به برند سازی تجارت خود دارید و در این میان افرادی‌ موفق‌تر هستند که نام تجاری خود را به خوبی در ذهن مخاطب حک می‌کنند . به کمک یک لوگو مناسب می‌توان رویکردها و عملکردهای یک کسب و کار را به همراه هدف آن مجموعه مشخص کرد . یک لوگو خوب باید چشم‌گیر باشد ، تصویر مناسبی از خود در ذهن مخاطب باقی بگذارد بسته به کسب و کار مورد نظر کاملاً پویا باشد و از همه مهم تر خلاقانه و بکر باشد. با در نظر گرفتن تمام موارد فوق یک لوگو مناسب و حرفه ای می‌تواند مسیر موفقیت تجارت شما را هموار نموده و شما را از سایر رقبای خود متمایز سازد.
لوگو به‌یاد ماندنی‌ترین عضو بصری یک کمپانی ، شرکت و یا برند است ، هرچقدر لوگو یک برند از لحاظ زیبا شناسی تأثیر گذارتر باشد ، آن برند در جامعه سریع‌تر به محبوبیت دست پیدا می‌کند