دسته بندی: مطالب مفید در تبلیغات

where-to-start

01

شهریور1395
مرد شماره یک فروشگاه بخش فیلادلفیا جان وَنَمیکر می گوید:«نیمی از پولی که هزینۀ تبلیغ می کنم، هدر میشود. بدبختی اینجاست که نمی دانم کدام نیمه هدر میشود» آنچه وَنَمیکر با آن کلنجار می رود، امروزه مایه نابودی تبلیغ کنندگان است. به ویژه برای دارندگان پیشه های خُرد با درآمد پایین. ... ادامه مطلب