برچسب: اقدامات بلند مدت برای برندینگ

۳_branding

21

تیر1395
فرض کنید می‌خواهید یک ساختمان بسازید. اول از همه شکل ظاهری آن را در ذهنتان مجسم می‌کنید و بعد از آن، تعدادی آجر می‌خرید، روی هم می‌چینید، کمی استراحت می‌کنید، ناگهان کسی به شما می‌گوید که ساختمانتان باید ستون داشته باشد! تعدادی تیرآهن و... می‌خرید و سعی می‌کنید که ستون ساختمان ... ادامه مطلب