برچسب: کاتالوگ چیست؟

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

۰۹

بهم۱۳۹۴
طراحی کاتالوگ طراحی کاتالوگ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور جمع آوری و بیان خدمات ارائه شده توسط سازمان یا شرکت با جزئیات کامل مربوط به آن صورت می‎گیرد. طراحی کاتالوگ و بروشور که به منظور معرفی خدمات و فرآورده‌های شرکتها، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و دفاتر تجاری و ... ادامه مطلب