برچسب: کاربرد پیامک در اتحادیه ها

04

بهمن1394
1- اعلام جلسات اتحاديه . با ذكر تاريخ ، ساعت و مكان 2- اعلام ساعت بازکردن مغازه ها و بسته شدن مغازه ها به صورت کلی 3- اعلام مدت زمان مانده تا تاريخ تمدید جواز کسب. مثلا : مهلت جواز کسب شما رو به اتمام است لطفا اقدامات لازم را انجام دهید. 4- ... ادامه مطلب