برچسب: کاربرد پیامک در بیمه

04

بهمن1394
1- ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای(تخفیفات و موارد تعریف شده) 2- ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند . 3- ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد(ماژول مناسبتها) 4- اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک 5- ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان 6- ... ادامه مطلب