برچسب: کاربرد پیامک در دندانپزشکی

04

بهمن1394
1- سيستم نوبت دهی به بیمار 2- اعلام نتایج ازمایش با سیستم پاسخگویی خودکار(ارسال کد ازمایش به شماره ****3000 و دریافت پاسخ يا اعلام زمان آماده شدن جواب يا ...) 3- اعلام هزینه ترخیص بیمار به صورت کلی 4- اعلام درج دستورات پزشکی-یادداشتهای پرستاری(نکات پرستاری که باید همراه رعایت کنه) به شماره همراه ... ادامه مطلب